הצהרת נגישות

אתר הכסף שלי (להלן: "האתר") המופעל על ידי Netolink (להלן: "החברה"), הוא מגזין עסקים ופיננסים המספק כתבות ותוכן בנושאים שונים. הצהרת נגישות זו קובעת כיצד נעשו התאמות של האתר בעניין הנגישות למשתמשים שהם אנשים עם מוגבלות.

הצהרת הנגישות של האתר היא אותה הצהרת נגישות של החברה, בכפוף להתאמות לאתר זה.