הסכם קיבוצי – מה זה בכלל, תוקף משפטי ואיך לחפש במאגר?

לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט

נחתם הסכם קיבוצי במקום העבודה שלכם על ידי המעסיק וועד העובדים? כדאי מאוד שתכירו את ההסכם ואת החשיבות שלו. ההסכם כולל מידע על תנאי העבודה של אותם עובדים.

הנה כל מה שתרצו לדעת.

מהו הסכם קיבוצי?

הסכם קיבוצי הוא הסכם עבודה קיבוצי (לא אישי) של כלל העובדים של אותו מעסיק או אותו מקום עבודה. ההסכם נחתם בין ארגון עובדים יציג במקום העבודה לבין המעסיק או ארגון מעסיקים, והדבר נעשה לאחר דיונים ומשא ומתן בין הצדדים לגבי הזכויות והחובות של הצדדים.

בישראל קיימים 2 סוגי הסכמים קיבוציים:

 • הסכם קיבוצי כללי – זהו הסכם שמיועד לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי עבודה מסויימים או לכל ענפי העבודה שבהסכם. ההסכם נעשה בין ארגון מעסיקים לבין ארגון עובדים יציג בענף העבודה או בשטח (ארגון של מספר מירבי של עובדים מאורגנים).
 • הסכם קיבוצי מיוחד – זהו הסכם שמיועד למקום עבודה אחד או למעסיק אחד. ההסכם נעשה בין מעסיק או ארגון מעסיקים, לבין ארגון עובדים יציג (ארגון של מספר מירבי של עובדים מאורגנים ולפחות 1/3 מהם).

ההסכם הקיבוצי חל על העובדים מהיום שנקבע בהסכם או מועד החתימה והוא בתוקף עד לתקופה שצויינה בהסכם. אם לא צויין מועד סיום הסכם, כל אחד מהצדדים יכול להודיע על ביטול בכל מועד. אם צויין מועד סיום הסכם, אז מותר להפסיק אותו בהודעה מראש ואם לא פורסמה הודעה שכזו, ההסכם הופך להיות בלתי מוגבל בזמן.

הסכם קיבוצי בתור הסכם עבודה

הסכם קיבוצי נחשב הסכם עבודה תקף אם כל הפרטים הבאים מתקיימים:

 • תוכן ההסכם באחד או יותר מהעניינים הבאים: קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאים ויחסים, זכויות וחובות של הצדדים.
 • ההסכם נעשה לאחר מו"מ בין הצדדים ולא בהוראה של אחד הצדדים.
 • הצדדים הם ארגון עובדים יציג וארגון מעסיקים או המעסיק.
 • ההסכם נעשה בכתב.
 • ההסכם רשום אצל רשם ההסכמים הקיבוציים.

הסכם קיבוצי – תוקף משפטי

הוראות ההסכם הקיבוצי מהווים בתור חוזה עבודה בין הצדדים. זכויות וחובות לפי ההסכם חלות גם לאחר סיום ההסכם או פקיעתו, ללא הגבלה – אלא אם הם בוטלו כדין.

הזכויות והחובות לפי ההסכם חייבות להתבצע כפי שרשום על ידי הצדדים ואסור להפר אותם. ככלל אין פיצוי על הפרה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם. יש לציין כי העובדים לא יכולים לוותר על זכויותיהם מתוקף ההסכם.

במידה ויש סתירה בין הסכם קיבוצי לבין החוק – ההוראה המיטיבה לעובד היא תהיה העדיפה. ההסכם לא יכול לגרוע מהוראות החוק.

מאגר ההסכמים הקיבוציים

ניתן לעיין בהסכם קיבוצי במקום העבודה שלכם או במקום עבודה אחר, או לחפש זכויות המוקנות לפי תוקף הסכם קיבוצי כזה או אחר דרך מאגר ההסכמים הקיבוציים.

  קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!

  לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט