מענק סיוע לעסקים (פעימה שלישית) – מענק השתתפות בהוצאות קבועות

לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט

המדינה עוזרת לעסקים קטנים ולעצמאים ומקנה להם כמה מענקים והנוסף הוא מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית). זהו המענק הנוסף בסדרה של מענק פעימה ראשונה ושל מענק פעימה שניה.

כך תקבלו את הכסף.

מהו מענק סיוע לעסקים (פעימה שלישית)?

מענק סיוע לעסקים (פעימה שלישית) או בשמו המקורי מענק השתתפות בהוצאות קבועות הוא המענק השלישי בסדרת המענקים של המדינה לעסקים קטנים ולעצמאים. מדובר על מענק שניתן גם לציבור העסקים שנפגעו משמעותית.

עצמאים ובכלל זה עסקים קטנים, מקבלים מעט זכויות מהמדינה, למעט הלוואה בערבות מדינה (אבל הלוואה, שצריך להחזיר). כדי לסייע להם להתמודד עם משבר נגיף הקורונה, המדינה החליטה על 2 מענקי סיוע לעצמאים.

מענק הוצאות קבועות הוא המענק האחרון, לפחות לכרגע, ומתאים לעוד עסקים שנפגעו, כך שהאוכלוסיה הזכאית שוב גדלה ביחס למענק הקודם. כדי לקבל את המענק יש להגיש בקשה למס הכנסה.

למי מגיע מענק סיוע לעסקים (פעימה שלישית)?

מענק השתתפות בהוצאות קבועות מגיע למי שעומד בתנאים הבאים:

 1. עצמאי (עוסק במשלח יד או בעסק) או תאגיד (חברה) או איחוד עוסקים או מוסד ציבורי זכאי.
 2. העוסק החל לפעול לפני 31.12.2019.
 3. הירידה במחזור העסקאות נעשתה בגלל משבר נגיף הקורונה.
 4. העסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לשנת 2020.
 5. מחזור העסקאות של העסק ב-2019 היה – לפי סוג המענק:
  • מעל 18,000 ש"ח ועד 20 מיליון שקל. לגבי עוסק עצמאי – בתנאי שהמחזור בין 300 אלף לבין 20 מיליון.
  • מעל 18,000 ש"ח ועד 400 מיליון שקל.
 6. ירידה במחזור עסקאות – לפי סוג המענק:
  • מענק מרץ-אפריל 2020 – ירידה של 25% לפחות בחודשים אלו לעומתם ב-2019. אם העסק נפתח לאחר ה-1.3.2019, ההשוואה של מחזור מכירות נעשה לפי מחזור ממוצע לתקופה.
  • מענק מאי-יוני 2020 ועד מאי-יוני 2021 – ירידה של 40% לפחות בחודשים אלו לעומתם בשנה קודמת.
 7. מחזור העסקאות מעל 0 ש"ח.
 8. העסק ניהל את הפנקסים כנדרש והם לא נפסלו.

מי לא זכאי?

גוף מתוקצב מהמדינה, קופת חולים או תאגיד בריאות, גוף פיננסי (לרבות בנק, חברת ביטוח, חבר בורסה, חברה מנהלת וכד'), חברה ממשלתית, יבואן או יצואן יהלומים, עוסק במכירת זכות במקרקעין שהיא מלאי עסקי.

איך לקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים?

על מנת שתוכלו לקבל את סכום המענק לעסקים, אתם צריכים להגיש תביעה למס הכנסה. הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי של אתר רשות במיסים בקישור כאן. למי שאין משתמש וסיסמא, צריך להירשם לפי ההנחיות.

ההגשה נעשית בתקופה זו:

 • לגבי מענק מרץ-אפריל 2020 – המועד האחרון הוא 15.09.2020.
 • לגבי מענק מאי-יוני 2020 ועד מאי יוני 2021 – החל מתאריך 16.08.2020, וכל תקופה של 15 ימים לאחר חודש העוקב לתום תקופת הזכאות. המועד האחרון הוא 90 ימים לאחר כל תקופה.

אחרי הכניסה לאתר, צריך לבחור במענק השתתפות הוצאות קבועות ואז למלא את הפרטים. לא צריך להציג מסמכים נוספים, אבל צריך במקרים אלו:

 • איחוד עוסקים – אישור לתקופות הבסיס והמענק ומחזור עסקאות מרו"ח ל-2019.
 • מלכ"ר זכאי – אישור לתקופות הבסיס והמענק ומחזור עסקאות מרו"ח ל-2018 ודוח כספי ל-2018.
 • עוסק באילת – אישורים ודוחות לשנת 2019, בהתאם אם מדווחים מקדמות או לא.

הכסף עובר לחשבון הבנק הרשום במס הכנסה, אך כמובן אפשר לעדכן אותו לפני הגשת הבקשה. הכסף עובר תוך מספר ימים, אחרי בדיקת רשות המיסים.

כמה כסף מקבלים מהמענק?

סכום המענק המשולם לעסקים במסגרת פעימה שלישית משתנה לפי מחזור עסקאות, שיעור הירידה בהכנסות והוצאות קבועות ושכר עובדים שהוצאו לחל"ת.

הערה: המענק משולם ומחושב כל חודשיים.

1. עבור מענק חודשים מרץ-אפריל 2020

באופן הבא:

עסקים עם מחזור 2019 עד 300 אלף ש"ח

 • מחזור מעל 18 אלף ועד 100 אלף – מענק 700 ש"ח.
 • מחזור מעל 100 אלף ועד 200 אלף – מענק 1875 ש"ח.
 • מענק מעל 200 אלף ש"ח – מענק 3025 ש"ח.

עסקים עם מחזור 2019 מעל 300 אלף ש"ח ועד 1.5 מיליון ש"ח

 • ירידה במחזור מעל 25% עד 40% – מענק הוא 3% כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 40% עד 60% – מענק הוא 6% כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 60% עד 80% – מענק הוא 10.5% כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 80% – מענק הוא 15% כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.

למשל:

 • אם העסק היה עם מחזור 3-4/2019 בסך 1 מיליון ש"ח
 • 3-4/2020 בסך 500 אלף ש"ח.
 • ירידה שלו היא 50%.
 • המענק הוא 6% * 1 מיליון ש"ח = 60,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור 2019 מעל 1.5 מיליון ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח

 • ירידה במחזור מעל 25% עד 40% – מענק הוא 0.1 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 40% עד 60% – מענק הוא 0.2 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 60% עד 80% – מענק הוא 0.35 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 80% – מענק הוא 0.5 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.

המענק המירבי הוא 400,000 ש"ח.

מקדם השתתפות בהוצאות קבועות הוא:

1 בניכוי

התוצאה של המשוואה הבאה:

(0.9 * תשומות שוטפות + הוצאות שכר נחסכות)
———————————————
(מחזור שנת 2019)

אך, המקדם המירבי הוא 0.3 (גם אם יצא סכום גדול יותר).

תשומות שוטפות הם התשומות שדווחו למע"מ, ללא תשומות ציוד.

הוצאות שכר נחסכות הם סכומי השכר שהעסק חסך בחודשים 3-4/2020, כפול 6. חישוב השכר של העובדים נעשה לפי 3 החודשים הקודמים לחודשים אלו, במכפלת 1.25.

לדוגמה:

 • לעסק מחזור שנתי של 10 מיליון שקל.
 • תשומות למע"מ ללא ציוד היה 6 מיליון שקל.
 • מחזור 3-4/2019 היה 2 מיליון שקל.
 • מחזור 3-4/2020 היה 1 מיליון שקל.
 • ירידה במחזור 50%.
 • הוצאות שכר של עובדים הם 315,000 ש"ח (חישוב בהמשך).

חישוב הוצאות שכר:

3 עובדים שהוצאו לחל"ת בשכר של 10 אלף ש"ח, למשך תקופה של 20.03.2020 ועד 30.04.2020 (סה"כ ימים – 42).

הוצאות השכר הנחסכות הם: 10000 * 1.25 * 42/30 * 6 = 105,000 ש"ח לעובד. 3 עובדים = 315,000 ש"ח.

מקדם הוצאות קבועות הוא:

 • 1 מינוס
 • (0.9 * 6 מיליון שח + 315000 שח) חלקי 10 מיליון ש"ח = 0.5715.
 • סך הכל מקדם = 0.4285. אבל מכיוון שהוא מעל 0.3, אז המקדם הסופי הוא 0.3.

גובה המענק הוא 0.3 (המקדם) * 0.2 (לפי שיעור ירידת מחזור) * 2 מיליון שח = 120,000 ₪.

2. עבור מענק חודשים מאי-יוני 2020 ועד מאי יוני 2021

המענק מחושב כך (כל חודשיים).

עסקים עם מחזור 2019 עד 300 אלף ש"ח

 • מחזור עד 100 אלף – מענק 3000 ש"ח.
 • מחזור מעל 100 אלף ועד 200 אלף – מענק 4000 ש"ח.
 • מענק מעל 200 אלף ש"ח – מענק 6000 ש"ח.

עסקים עם מחזור 2019 מעל 300 אלף ש"ח

 • ירידה במחזור מעל 40% עד 60% לעסק עד 100 מיליון שקל – מענק הוא 0.2 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 60% עד 80% לעסק עד 200 מיליון שקל – מענק הוא 0.35 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.
 • ירידה במחזור מעל 80% – מענק הוא 0.5 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור עסקאות 3+4/2019.

המענק המזערי הוא 6,000 ש"ח והמענק המירבי הוא 500,000 ש"ח.

עסקים חדשים ב-2020

עסק חדש שנפתח בחודש ינואר או פברואר 2020 זכאי לקבל בכל אותם חודשים אם מחזור העסקאות מעל 18 אלף ₪ ב-2020 ועד 100 מיליון ₪, וגם שמחזור ינואר פברואר מעל 1500 ₪. המענק הוא:

 • לעוסק פטור – 3000 ש"ח.
 • לעוסק מורשה – 4000 ש"ח.

מה עוד צריך לדעת?

המענק לא נחשב הכנסה לעניינים הקשורים לביטוח לאומי, אבל כן נחשב לצורך מס הכנסה.

  קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!

  לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט