תנאי שימוש

אתר הכסף שלי (להלן: "האתר") המופעל על ידי Netolink (להלן: "החברה"), הוא מגזין עסקים ופיננסים המספק כתבות ותוכן בנושאים שונים. תנאי שימוש אלו נועדו לקבוע את היחסים בינכם הגולשים באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים") לבין האתר ו/או החברה.

המשתמש מצהיר כי קרא, הבין ואישר את תנאי השימוש הללו, וכן הסכים כי לא תהיה כל טענה כלפי האתר או החברה ולרבות האנשים שכתבו את התוכן. הנאמר כאן נכתב בלשון זכר, אולם דבר זה נעשה לצרכי נוחות בלבד והרי הכוונה היא לזכר ולנקבה כאחד.

השימוש באתר והתוכן בו ניתן כפי שהוא ולא תהיה כל טענה בעניין תקינות, שלמות, נכונות או בטיחות התוכן. התוכן באתר עשוי להשנות מעת לעת לפי החלטת האתר ו/או החברה. השימוש כאמור ניתן למטרות אישיות או פרטיות בלבד.

המידע באתר הינו כללי, הוא אינו מחייב ואינו מהווה לתחליף משפטי, פיננסי, עסקי או כל ייעוץ מקצועי אחר, בין אם נקבע לכך רישיון כחוק ובין אם לא. השימוש במידע על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה כל טענה כלפי האתר או החברה.

האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, בין אם נגרם או ייגרם או עשוי להיגרם כתוצאה מהכניסה לאתר ו/או הפסקת פעילות האתר ו/או הגבלת האתר והכניסה אליו. כמו גם האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כתוצאה משימוש בתכני האתר ו/או הסתמכות עליהם ו/או אי הסתמכות עליהם, והכל בין אם המידע נכתב באתר זה או בכל מערכת אחרת כגון רשת חברתית.

חל איסור מוחלט על העתקת תוכן, שכפול, שכתוב, תרגום, הצגה או כל פגיעה אחרת בזכויות היוצרים.

האתר ו/או החברה מכבדים את פרטיות המשתמש ובעניין זה חלה מדיניות פרטיות אשר קובעת כיצד ייעשה שימוש במידע אישי / פרטי של משתמשים.

האתר ו/או החברה מגינים את בטיחות המשתמשים בכלים ופתרונות להגנה מעת לעת. אולם, האתר אינו חסין מפני פגיעת אבטחה, חדירה לא מורשית או פריצה. לכן, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל טענה בעניין בעיות אבטחה למינהם והשלכותיהם על המשתמש או אחר.

מיותר לציין כי האתר ו/או החברה רשאים להגן על הזכויות המוקנות להם מתוקף תנאי שימוש אלו או הוראות חוק אחרות. משתמש שמפר זאת, יפצה את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, אובדן רווחים, תשלומים וכל הוצאה אחרת שהאתר ו/או החברה תידרש לשלם ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות.

על תנאי שימוש אלו חלים דיני ישראל בלבד.

עודכן לאחרונה: 22.12.2019