דמי מחלה – כמה ימי מחלה מגיעים לעובד ומה השכר המשולם בתקופה זו?

לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט

עובדים? אם נפגעתם או חליתם, אתם זכאים לקבל ימי מחלה שבמהלך התקופה תוכלו להיעדר ממקום העבודה ועבור אותם ימים לקבל תשלום דמי מחלה.

הנה מה שאתם צריכים לדעת.

מה זה דמי מחלה?

דמי מחלה הם תשלום כספי המשולם לעובדים עבור כל ימי המחלה שהם זכאים להם ועומדים לרשותם. התשלום בא להחליף את השכר הרגיל של העובד אם הוא היה מגיע לעבודה ועובד.

למעשה, דמי מחלה משולמים רק עבור התקופה שהעובד נמצא בחופשת מחלה מזכה. תקופה שבה יש לעובד מספיק ימי מחלה שנצברו עבורו במהלך תקופת העבודה.

למי מגיע דמי מחלה?

דמי מחלה מגיעים לכל עובד שנעדר ממקום העבודה.

יש עובדים הזכאים לזכויות טובות יותר מאשר הוראות החוק ולכן הם יהיו זכאים לאותם תנאים.

צבירת ימי מחלה

כל עובד זכאי לצבירה של 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה מלא, וזאת לכל היותר עד 90 ימים צבורים סך הכל.

אם העובד לא עבד חודש עבודה מלא, אז הזכאות תהיה לפי החלק היחסי מתוך חודש עבודה מלא. כאשר במקום עבודה של 5 ימים בשבוע חודש עבודה מלא הוא 25 ימים, ולגבי מקום עבודה עם 6 ימים בשבוע חודש עבודה מלא הוא 21 ו-2/3 ימים.

למשל:

עובדת עבדה 20 ימים בחודש עבודה במקום שעובדים 5 ימים בשבוע. אז היא זכאית למספר ימי מחלה שהם 1.5 ימים כפול היחס שבין 20 ל-25. כלומר סך הכל 1.2 ימי מחלה.

תעודת מחלה (אישור מחלה)

כדי שהעובד יקבל תשלום דמי מחלה, עליו להביא תעודת מחלה למעסיק החתומה על ידי רופא. האישור צריך לכלול את שם החולה ומספר זהותו, תקופה בה לא יוכל לעבוד, שם הרופא ותאריך.

ניתן להוציא את האישור דרך רופא של קופת חולים.

בנוסף לתעודת מחלה, עובד שנעדר מהעבודה, נדרש להודיע למעסיק תוך 3 ימים מהיום הראשון להיעדרות, הודעה על היעדרות ותקופה משוערת שבה לא יהיה מסוגל להגיע לעבודה.

ימי מחלה המזכים בתשלום דמי מחלה

דמי מחלה משולמים באופן הבא:

 • עבור יום המחלה הראשון – 0% תשלום (ללא תשלום).
 • עבור יום המחלה השני והשלישי – 50% תשלום.
 • עבור יום המחלה הרביעי והלאה – 100% תשלום.

למשל: עובד נעדר ממחלה 5 ימים. לפיכך ביום הראשון לא יקבל שכר, ביומיים הבאים יקבל 50% שכר, וביום הרביעי והחמישי יקבל שכר מלא.

עובד במשכורת חודשית זכאי לדמי מחלה כולל ימי מנוחה שבועית וחגים. עובד בשכר אינו זכאי לדמי מחלה במנוחה שבועית, וזכאי לתשלום דמי חגים בימי חג.

גובה דמי מחלה

דמי מחלה משולמים לפי השכר הרגיל של העובד. כלומר, אותו שכר אילו העובד היה מגיע לעבודה ועובד. למשל, אם העובד מקבל שכר יומי בסך 300 ₪, אז זה גם שיעור דמי מחלה מלאים.

רכיבי השכר הנכללים בחישוב דמי מחלה הם:

 • שכר יסוד.
 • תוספת ותק, תוספת יוקר או תוספת על התייקרות.
 • תוספת משפחה או מחלקתית.

התשלום מועבר כמו השכר לאותו חודש, אם תעודת המחלה נמסרה למעסיק 7 ימים לפחות מיום תשלום השכר. אם התעודה נמסרה לאחר מכן, התשלום מועבר במועד הקרוב לאחר מכן.

ביטול זכאות לדמי מחלה

עובד לא זכאי לדמי מחלה במקרים הבאים:

 • אם במהלך תקופת המחלה עבד במקום עבודה אחר.
 • אם בתקופה זו מגיע לעובד תשלום אחר – כמו דמי פגיעה, דמי תאונה וכד'. למעט, קצבת נכות או פיצוי עקב פגיעה בתאונת דרכים.

פיטורים בתקופת מחלה

אסור לפטר עובד כאשר הוא נמצא בתקופת הזכאות לתשלום דמי מחלה.

מותר לפטר רק אם המעסיק מסר הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שהעובד נעדר עקב מחלה.

  קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!

  לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט