צו הרחבה בעבודה – מה זה, מה התוקף המשפטי שלו ומידע נוסף

לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט

עובדים בענפים שונים בתעשייה או באופן כללי בכל מקום עבודה? צו הרחבה יכול להוסיף עוד זכויות עובדים שהיו בהסכם קיבוצי מסויים והורחבו. הצו כולל מידע לגבי תנאי העבודה של אותם עובדים.

הנה מדריך מקצועי בנושא.

מהו צו הרחבה?

צו הרחבה הוא צו שמרחיב הוראות (כולם או חלקם) של הסכם קיבוצי על עובדים בענפים מסויימים או כלל העובדים שאינם כלולים בהסכם הכללי. הסכם קיבוצי כאמור הוא הסכם בין המעסיק או ארגון מעסיקים לבין ארגון עובדים יציג.

צו הרחבה מוסיף על החוקים ודיני העבודה וקובע הוראות מסויימות שהיו כתובות בהסכם קיבוצי מסויים. כאשר הוראות וסעיפים באותו הסכם הם סעיפים מהותיים שיש חשיבות להכללה של כלל העובדים או עובדים מסויימים, אז אותן הוראות מורחבות על אותם עובדים.

בישראל קיימים 2 צווי הרחבה עיקריים:

  • צו הרחבה כללי – צו שמוטל על כלל ציבור העובדים במשק, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה. כגון: צו בעניין דמי הבראה, פנסיה חובה וכד'.
  • צו הרחבה ענפי – צו שמוטל על אוכלוסייה מסויימת של עובדים במשק, בעיקר עובדים בענף תעסוקה מסויים. כגון: עובדי אבטחה ושמירה, עובדי ענף המלונאות וכד'.

יש לציין כי צו הרחבה בענייני עבודה יכולים להיות מוטלים על ידי שר העבודה והרווחה בלבד.

צו הרחבה בתור הסכם עבודה

צו הרחבה הוא הסכם עבודה תקף בין העובד למעסיק בתנאים הבאים:

  • טיוטה או הודעה על הטלת הצו פורסמה ברשומות.
  • ההוראות אינן פוגעות בזכויות עובדים בשל חברות בארגון עובדים.
  • שר העבודה התייעץ עם ארגון העובדים המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר בישראל.
  • המועצה ליחסי עבודה דנה בצו והגישה חוות דעת.

צו הרחבה – תוקף משפטי

הוראות צו הרחבה מהוות הסכם עבודה בין הצדדים. זכויות וחובות של הוראות לפי הצו מוטלות החל מפרסום הצו ועד לביטולו, כך שאין הגבלה לתוקף הצו.

הזכויות והחובות לפי הצו חייבות להתבצע כמו שכתוב בהוראות הצו ולא ניתן להפר אותם. הפרת הוראות הצו מהווה הפרה של הסכם עבודה ועל כך כלל ההשלכות. מיותר לציין כי העובד לרוב אינו יכול לוותר על הזכויות המוקנות לו בצו.

זכויות לפי הצו נוספות על כלל הזכויות שמוקנות מתוקף הסכם או חוק. במידה ויש סתירה בין צו הרחבה לבין הסכם קיבוצי או לבין הסכם עבודה אישי – ההוראה המיטיבה לעובד היא ההוראה העדיפה. הוראות צו הרחבה לא יכולות לגרוע מהוראות החוק.

מאגר צווי ההרחבה

ניתן לעניין אם קיים צו הרחבה בענף העבודה שלכם או לגבי כלל העובדים במשק, או לחפש זכויות המוקנות לפי תוקף צו הרחבה כזה או אחר דרך מאגר צווי ההרחבה.

    קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!


    לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט