ניכוי מס במקור – מה זה אומר ואיך לקבל פטור מלא או חלקי?

לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט

לעיתים, כאשר מגיע לנו לקבל כסף ממקור מסויים, אז הוא מנכה מאיתנו את גובה תשלום המס מראש ומעביר לנו את התשלום נטו לאחר המס, זה נקרא ניכוי מס במקור. מי שניכה את המס, מעביר במקומנו את התשלום על החשבון.

הנה כל מה שאתם חייבים לדעת.

מה זה ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור או ניכוי במקור, משמעו תשלום של מס על ידי הגורם המשלם את ההכנסה אל המקבל, מראש ולפני העברת התשלום. זוהי פעולה שבה מקורות וגורמים משלמים מפחיתים מראש את המס ומעבירים אותו אל רשות המיסים.

כדי להבין זאת טוב יותר, כאשר אדם זכאי לקבל הכנסה החייבת בתשלום מס, אז הגורם המעביר את ההכנסה, מקטין את המס עוד לפני העברת התשלום אל המקבל.

הדוגמה הבסיסית ביותר היא קבלת משכורת (שכר עבודה) על ידי המעסיק. המעסיק מנכה מהשכר ברוטו את תשלום המס שאנחנו חייבים בו, ואז מעביר לנו את השכר נטו, לאחר ההפחתות.

אז פעולה של תשלום ההכנסה נטו לאחר ניכוי המס, ידוע בתור ניכוי מס במקור.

באילו מקרים יש ניכוי מס במקור?

קיימים מקרים רבים בהם המס מנוכה ומשולם על ידי המקור (משלם התשלום) עוד לפני העברה אל המקבל. הנה כמה מקרים מתי זה קורה:

 • קבלת משכורת או הכנסת עבודה דרך המעסיק.
 • קבלת קצבה או מענק עקב פרישה או מוות, או סכום עקב היוון.
 • קבלת הכנסה דרך קרן להשקעות בנדל"ן.
 • קבלת ריבית או דיבידנד.
 • קבלת רווחים ממכירת ניירות ערך.
 • תשלומים על שירותים או מכירת מוצרים או נכסים.
 • תשלומים נוספים במקרים מורכבים יותר לפי הוראות מס הכנסה.

גובה ניכוי מס במקור

אז מהו הסכום שמנכים אותו במקור? למעשה, התשובה היא שגובה הניכוי במקור מחושב לפי מהות ההכנסה שאותה המקבל מקבל.

במקרים רבים, ניכוי מס במקור, הוא השיעור המלא שצריך לנכות מהמקבל. למשל בעת קבלת משכורת, הניכוי נעשה לפי מדרגות מס הכנסה.

ההוראות קובעות את השיעורים המקסימליים שניתן לנכות במקור כאשר אין אישור ניכוי, והם:

 • מכירת שירותים או מוצרים – 30%.
 • שכר סופרים, אמנים, מרצים, בוחנים וכד' – 47%.
 • ריבית, דיבידנד, שוק ההון – 15% נומינלי או 25% ריאלי (בהתאם אם יש הצמדה או לא).
 • עמלות ביטוח – 40%.
 • מקרים אחרים ומיוחדים – בהתאם לנקבע בהוראות.

למשל:

אם מכרתם שירות לבית עסק ב-10,000 ₪ ואין לכם אישור ניכוי מס במקור.

אז בית העסק חייב לנכות 30% מהסכום. כך שהוא יעביר לכם רק 7,000 ₪ בפועל. לגבי ה-3,000 ₪, בית העסק יעביר אל רשות המסים, על חשבון תשלון המס שלכם.

אישור על ניכוי במקור

מי שניכה מס במקור, חייב לתת לכם אישור על כך שהוא ניכה במקור. האישור צריך לכלול את כל הפרטים שלכם בתור נישום, וכן פרטים לגבי העסקה שבוצעה.

הקטנה או פטור מניכוי מס במקור

כדי להקטין או להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור, צריך לפנות אל מס הכנסה בבקשה מיוחדת להקטנה או לביטול הניכוי במקור.

אפשר לבקש בקשה זו, רק אם המס הצפוי לתשלום, נמוך יותר מהמס שאמור להיות משולם מהסכומים שינוכו לכם במקור.

החזר מס הכנסה

במידה ונוכה מס במקור מעבר לסכום שהיה צריך לשלם אותו נישום, הרי שאפשר להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • ניכוי מס במקור הוא חלופה נוספת לתשלום מס בנוסף לתשלום עצמאי על ידי תשלום ישיר או תשלום על ידי מקדמות מס הכנסה.

  קבל/י הצעת מחיר ממומחה כעת!

  לשתף: קישור פייסבוק טלגרם וואטסאפ אימייל לינקדאין טוויטר פינטרסט